O spółce


"Promenada" sp. z o.o. to gminna osoba prawna. Spółka powstała i działa na rzecz lokalnych przedsiębiorców, prowadzacych działalność gospodarczą na terenie Gminy Międzyzdroje przy nadmorskiej promenadzie.

"Promenada" sp. z o.o. stwarza możliwość współuczestnictwa partnerów prywatnych w nowych inwestycjach oraz zapewnia  wieloletnie umowy dzierżawy lokali użytkowych na zrewitalizowanym terenie.

Dodatkowo, w ramach przyjętego przez Gminę Międzyzdroje programu rewitalizacji terenów nadmorskiej promenady, Spółka inwestuje własne środki w projekty i współuczestniczy w projektach Gminy.

Na uwagę zasługuje fakt, że działalność "Promenada" sp. z o.o. została pozytywnie oceniona oraz wyróżniona przez Ministra Gospodarki po zakończeniu rewitalizacji terenu przy nadmorskiej promenadzie, na którym wybudowano nową infrastrukturę handlową wraz z nowym Amfiteatrem w Międzyzdrojach.

Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308079. Kapitał zakładowy wynosi 918.000,- zł w całości wpłacony.

Aktualności

2015-06-24

W roku 1835 do Międzyzdrojów przybyli pierwsi kuracjusze. Datę tę uznaje się za początek kurortu w tej miejscowości. Założono kąpieliska, wytyczono nadmorską promenadę (obecnie ul. Bohaterów Warszawy). W 1884 powstało... Czytaj więcej...

2015-06-03Stylowy budynek w parku zdrojowym im. Fryderyka Chopina wzbudza ciekawość turystów spacerujących po promenadzie.

Stanie się on atrakcyjnym miejscem spotkań przy dźwiękach muzyki.

Czytaj więcej...
2014-11-21

Niebawem przy ul. Parkowej w Międzyzdrojach zostanie oddany do użytkowania stylowy budynek kawiarni parkowej.

Czytaj więcej...
Archiwum